dichvuthuexedulichphanrangninhthuan.300
Đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Sales:
0986 61 71 72
ĐIỀU HÀNH: 0986.61.71.72
XE VIP: 0986.61.71.72

THUÊ XE PHAN RANG | THUÊ XE NINH THUẬN | THUÊ XE 4 CHỖ | THUÊ XE 7 CHỖ | THUÊ XE 16 CHỖ | THUÊ XE 29 CHỖ | THUÊ XE 45 CHỖ | THUÊ XE SÂN BAY CAM RANH | THUÊ XE DU LỊCH

chothuexedulich47162945chotaiphanrangninhthuan
thuexecuoixehoadoimoigiaretaiphanrangninhthuan
thuexechatluongcaolimousinetaiphanrangninhthuan
thuexeditusanbaycamranhvephanrangninhthuanvanguoclai
thuexedamcuoixehoaxeduaruocdauuytinphanrangninhthuan
thuexedulichtu47162945chouytinphanrangninhthuan
thuexetulaidoimoigiareuytinphanrangninhthuan
THUÊ XE NINH THUẬN

Chính sách bảo mật

Lượt xem: 141

Đánh giá

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó. Chính sách bảo mật này (“ Chính sách bảo mật ”) áp dụng cho các cá nhân (“ bạn ” hoặc “ Người dùng ”) tương tác với Thuê Xe Phan Rang với tư cách là người dùng của trang web Thuê Xe Phan Rang (“ Trang web ”). Chính sách Bảo mật này giải thích cách Thuê Xe Phan Rang thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Nó cũng cho bạn biết cách bạn có thể truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân của mình và đưa ra các lựa chọn nhất định về cách dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng.

Chính sách Bảo mật này bao gồm các hoạt động thu thập dữ liệu trực tuyến của chúng tôi, bao gồm dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web của chúng tôi, các yêu cầu, đăng ký nhận bản tin và các mạng xã hội của bên thứ ba.

chinh-sach-bao-mat-thue-xe-phan-rang-ninh-thuan

Chính sách bảo mật

Thuê Xe Phan Rang cam kết bảo vệ quyền của các cá nhân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (tham chiếu EU2016 / 679) của Nghị viện Châu Âu về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do của các dữ liệu đó như cũng như từng luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mỗi quốc gia.

Dữ liệu Cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân (“Dữ liệu Cá nhân”) là thông tin có thể được sử dụng để xác định một người trực tiếp hoặc gián tiếp. Định nghĩa này bao gồm một loạt các số nhận dạng cá nhân để cấu thành Dữ liệu Cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số nhận dạng, dữ liệu vị trí hoặc số nhận dạng trực tuyến.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân từ những nguồn nào và Dữ liệu Cá nhân nào?

Khi bạn sử dụng Trang web này, Thuê Xe Phan Rang sẽ thu thập, sử dụng và xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi và bất kỳ thông tin nào được tạo ra từ việc sử dụng Trang web, chẳng hạn như địa chỉ IP, ngày và thời gian truy cập vào trang web, các trang bạn xem v.v... Vui lòng xem bên dưới từng mục dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và phương pháp thu thập, thời gian lưu giữ cho từng mục.

ĐỊA CHỈ EMAIL

– Phương pháp thu thập dữ liệu: Thuê Xe Phan Rang trực tiếp thu thập địa chỉ email bất cứ khi nào bạn tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua các trang web bao gồm các trang để (i) đăng ký nhận bản tin và (ii) đặt câu hỏi.

– Thời gian lưu giữ: Cho đến khi các dịch vụ tiếp tục hoặc Người dùng yêu cầu xóa dữ liệu.

COOKIES, LOG FILES, ĐỊA CHỈ IP:

– Phương pháp thu thập dữ liệu:

® Tập tin nhật ký / địa chỉ IP: Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi và bạn chưa xác định được danh tính của mình (ví dụ: thông qua đăng ký nhận bản tin), máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động nhận dạng tên miền của bạn và thu thập nhật ký máy chủ web. Ví dụ về các loại dữ liệu được thu thập trong nhật ký là địa chỉ IP, trang giới thiệu, ngày và giờ truy cập trang web và trang web đã truy cập.

® Cookie: Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được một trang web đặt trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập. Cookie hiện là cách tốt nhất để xác định hiệu quả những khách truy cập trang web duy nhất và hiểu cách họ điều hướng các dịch vụ của chúng tôi.

– Thời gian lưu giữ:

® Cookie: vui lòng xem phần dưới đây “10. Cookie”

® Địa chỉ IP: 9 tháng hoặc cho đến khi Người dùng yêu cầu xóa

Mục đích của việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn là gì?

Bằng cách sử dụng Trang web, Thuê Xe Phan Rang sẽ thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

TRÌNH DUYỆT/ QUẢN TRỊ TRANG WEB

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích quản trị, bao gồm để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách khách hàng của chúng tôi truy cập và sử dụng các Trang web và ứng dụng của chúng tôi; cung cấp báo cáo cho các đối tác tiềm năng, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý và những người khác; để thực hiện và duy trì bảo mật, chống vi phạm bản quyền, phòng chống gian lận và các dịch vụ khác được thiết kế để bảo vệ khách hàng, đối tác và chúng tôi; và để thực thi các chính sách, chỉ thị và quy trình của chúng tôi.

GIAO TIẾP

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên lạc với bạn, bao gồm cả việc trả lời các yêu cầu hỗ trợ hoặc thắc mắc.

QUẢNG CÁO, TIẾP THỊ VÀ KHUYẾN MÃI

Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo, bao gồm cả giao tiếp qua e-mail. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ e-mail của bạn để gửi các bản tin và chương trình khuyến mãi.

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích nghiên cứu và phát triển, bao gồm cả việc cải thiện Trang web của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn là gì?

Là một công ty có trách nhiệm, chúng tôi cần có cơ sở hợp pháp để thu thập và/ hoặc xử lý dữ liệu của bạn. Chúng tôi thường dựa vào một số lý do (lý do) để xử lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các quy định được nêu trong GDPR và các luật và quy định hiện hành liên quan đến bảo vệ dữ liệu. Cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn là:

PHÙ HỢP VỚI NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG

Cơ sở pháp lý này có liên quan khi việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà Người dùng là thành viên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của Người dùng trước khi giao kết hợp đồng. Khi bạn đăng ký một dịch vụ cụ thể (ví dụ: bản tin) thông qua Trang web, mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn chủ yếu được xác định bởi dịch vụ đó và chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đó cho bạn.

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Cơ sở pháp lý này có liên quan khi Người dùng đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Khi bạn đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một số dịch vụ thông qua Trang web, bạn có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong quy trình đăng ký hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ truongvietvu2102@gmail.com.

LỢI ÍCH HỢP PHÁP

Cơ sở pháp lý này có liên quan khi việc xử lý là cần thiết vì lợi ích hợp pháp mà Thuê Xe Phan Rang theo đuổi. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể không cần sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu của bạn, với lợi ích hợp pháp của chúng tôi để làm như vậy nhưng chúng tôi phải thông báo cho bạn rằng chúng tôi làm điều này; ví dụ về điều này là:

– Để phân tích và tối ưu hóa Website.

– Để đảm bảo an ninh CNTT và hoạt động CNTT của Thuê Xe Phan Rang.

– Để phòng ngừa và điều tra các hành vi phạm tội.

NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC LÃI SUẤT CÔNG

Thuê Xe Phan Rang, cũng như bất kỳ công ty nào khác, phải tuân theo các nghĩa vụ và quy định pháp lý. Trong một số trường hợp, việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ là cần thiết để Thuê Xe Phan Rang khác thực hiện các nghĩa vụ này.

Ai sẽ nhận được Dữ liệu Cá nhân của bạn?

Ngoại trừ các trường hợp sau, Thuê Xe Phan Rang sẽ không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 • Khi Thuê Xe Phan Rang chia sẻ dữ liệu với các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn của mình:

– Các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn của chúng tôi (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn bên thứ ba cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cần như bảo trì và hỗ trợ CNTT, dịch vụ tuân thủ và bảo mật, v.v.);

– Giao việc xử lý Dữ liệu Cá nhân: Thuê Xe Phan Rang giao việc vận hành dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba được viết dưới đây để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Công việc được ủy thác của các trang web của chúng tôi như sau. Thuê Xe Phan Rang quy định những điều cần thiết theo các quy định có liên quan để thông tin cá nhân được xử lý an toàn trong quá trình ký gửi hàng hóa.

 • Khi Người dùng đồng ý tiết lộ trước
 • Khi luật pháp yêu cầu tiết lộ:

– Nếu luật pháp và quy định yêu cầu phải công bố thông tin; hoặc

– Nếu được yêu cầu phải tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khi cần thiết để tuân thủ luật hiện hành.

Lưu trữ và / hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng các biện pháp thích hợp (được mô tả bên dưới) để giữ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo mật và an toàn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng những biện pháp bảo vệ này không áp dụng cho thông tin bạn chọn chia sẻ ở các khu vực công cộng, chẳng hạn như mạng xã hội của bên thứ ba.

NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ TRUY CẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi nhân viên hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi, trên cơ sở cần biết, tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được thu thập (ví dụ: nhân viên của chúng tôi phụ trách gửi bản tin sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn).

CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong các môi trường hoạt động sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có dưới sự kiểm soát của chúng tôi chống lại sự thao túng, mất mát, phá hủy vô tình hoặc cố ý và chống lại sự truy cập của những người trái phép. Các quy trình bảo mật của chúng tôi liên tục được nâng cao khi có công nghệ mới.

Quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân

Bạn có thể thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình bất cứ lúc nào:

QUYỀN TRUY CẬP

Bạn có quyền được xác nhận về việc Dữ liệu Cá nhân của bạn có đang được Hoàng Phi Glass xử lý hay không và nếu có, thì dữ liệu cụ thể nào đang được xử lý.

QUYỀN SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có quyền thay đổi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân không chính xác nào liên quan đến bạn.

QUYỀN ĐƯỢC QUÊN (QUYỀN BỊ LỖI)

Trong một số trường hợp, ví dụ: khi Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết liên quan đến mục đích mà chúng được thu thập, bạn có quyền xóa Dữ liệu Cá nhân của mình.

QUYỀN DỪNG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Bạn có quyền hạn chế việc Thuê Xe Phan Rang xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chẳng hạn như khi việc xử lý là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa Dữ liệu Cá nhân của mình. Trong những trường hợp như vậy, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chỉ được xử lý khi có sự đồng ý của bạn.

QUYỀN ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG DỮ LIỆU

Trong một số trường hợp do luật quy định, bạn có quyền nhận Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và / hoặc truyền những Dữ liệu Cá nhân đó đến một người kiểm soát dữ liệu khác.

QUYỀN ĐỐI TƯỢNG VÀ RÚT Ý KIẾN

Vui lòng xem phần bên dưới “Tôi có nghĩa vụ cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình không?”

Để đạt được hiệu quả này, vui lòng liên hệ với Thuê Xe Phan Rang bằng văn bản qua e-mail theo địa chỉ sau: truongvietvu2102@gmail.com hoặc bằng cách gửi thư tới các địa chỉ bên dưới, kèm theo bản sao tài liệu chứng minh danh tính của bạn.

QUYỀN KHIẾU NẠI KHIẾU NẠI CÓ QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu, cụ thể là ở Quốc gia nơi thường trú của bạn, nơi làm việc của bạn hoặc về cáo buộc vi phạm luật bảo vệ dữ liệu.

Tôi có nghĩa vụ cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình không?

Bất cứ lúc nào, bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc khi cần sự đồng ý của bạn, rút ​​lại sự đồng ý đó bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ truongvietvu2102@gmail.com .
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể không truy cập và sử dụng một số thông tin, tính năng hoặc dịch vụ của Trang web.

Cookie

Cookie LÀ GÌ?

Cookie là các tệp nhỏ có thể được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng cho phép Trang web nhận ra thiết bị của bạn và lưu trữ thông tin về các tùy chọn hoặc hành động trước đây của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để ghi lại các sở thích của Người dùng, để cho phép chúng tôi tối ưu hóa thiết kế Trang web của mình. Chúng dễ dàng điều hướng và tăng tính thân thiện với người dùng của các trang web và ứng dụng.

Cookie cũng giúp chúng tôi xác định các phần phổ biến nhất trên Trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp nội dung phù hợp chính xác hơn với nhu cầu của bạn và làm như vậy, cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Cookie có thể được sử dụng để xác định xem có bất kỳ liên hệ nào 1giữa chúng tôi và thiết bị của bạn trong quá khứ hay không. Chi tiết cá nhân có thể được lưu trong cookie, miễn là bạn đã đồng ý. Ví dụ, cookie có thể được sử dụng để tạo điều kiện truy cập trực tuyến an toàn để bạn không cần nhập lại ID người dùng và mật khẩu của mình.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIE NÀO?

CookieThể loạiLoạiThời gian lưu giữ
Adobe AnalyticsCookie hiệu suấtAnalytics / Cookie của bên thứ baPhiên hoặc cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache trên trình duyệt của mình Cookie liên tục: 25 tháng
Google Analytics / Google AdsNhắm mục tiêu / Cookie Quảng cáoTheo dõi trang web chéo / Cookie của bên thứ baPhiên hoặc cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache trên trình duyệt của mình Cookie liên tục: 18 tháng
Twitter / FaceBook / Google+ / Pinterest / LinkedInCookie Chia sẻ Xã hộiTruyền thông xã hội & Chia sẻ / Cookie của bên thứ baPhiên hoặc cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache trên trình duyệt của mình Cookie liên tục: Tùy thuộc vào các công ty Cookie có liên quan ?? chính sách
Bảng giải thích về Cookie, Loại, Danh mục, Thời gian lưu giữ

LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ XÓA HOẶC XÓA COOKIE?

Nếu bạn chọn không chấp nhận cookie, bạn vẫn có thể truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể ngăn cookie được lưu trữ trên thiết bị của mình bằng cách cài đặt trình duyệt của bạn không chấp nhận cookie. Hướng dẫn chính xác cho việc này có thể được tìm thấy trong sách hướng dẫn cho trình duyệt của bạn. Bạn có thể xóa cookie đã có trên thiết bị của mình bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, nếu bạn chọn không chấp nhận các cookie thực sự cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ do Trang web của chúng tôi cung cấp, điều đó có thể làm giảm tính khả dụng của các dịch vụ đó. Với mục đích phân tích thống kê, chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích như Adobe Analytics hoặc Google Analytics.

– Chrome (Web / Di động): https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=vi

– Khám phá Internet: https://support.microsoft.com/ko-kr/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

– Safari: https://support.apple.com/en-us/HT203036

– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

– Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking

Phòng quản lý dữ liệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN T.V.N GROUP

Địa chỉ: 130 đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điện thoại: 0986 61 71 72

Email: truongvietvu2102@gmail.com

Sửa đổi Chính sách Bảo mật

Thuê Xe Phan Rang sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn và dịch vụ của chúng tôi và cũng để tuân thủ Luật và Quy định Bảo vệ Dữ liệu. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi đáng kể nào trong cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
 • Trong định hướng phát triển nhân sự, Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển T.V.N Group  tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài, xem nguồn nhân lực là các kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực, tính sáng tạo của con người có tầm quan trọng hướng đến sự phát triển của toàn Công Ty.
 • Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền lại cho khách hàng tại dịch vụ Thuê Xe Phan Rang cho thuê xe du lịch luôn đặt những lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
 • Chúng tôi luôn đánh giá cao tất cả hoạt động thuê xe của bạn khi đã ủng hộ chúng tôi điều đó luôn giúp tôi duy trì hoạt động một cách tốt nhất. Tuy nhiên để tránh những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ chúng tôi có những điều khoản khi bạn sử dụng dịch vụ.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Thuexephanrang.com mong muốn mang đến cho quý khách những trải nghiệm tốt nhất, không chỉ từ dịch vụ xe mà ngay cả đội ngũ phục vụ, tài xế và nhân viên tư vấn phải là tuyệt đối.
 • Trong vấn đề thuê xe du lịch tại Phan Rang Ninh Thuận từ công ty chúng tôi, mọi thắc mắc và khiếu nại về dịch vụ, chất lượng xe hay thái độ phục vụ của tài xế... Quý khách có thể liên hệ số Hotline của công ty để được giải đáp và xử lý. Chân thành cảm ơn quý khách!
 • Thuexephanrang.com một công ty cho thuê xe du lịch tại TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách, không những tại Ninh Thuận mà cả những khu vực lân cận như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết... 
 • Trong suốt quá trình phục vụ nhu cầu cần thuê xe, dịch vụ cho thuê xe du lịch Phan Rang Ninh Thuận nhận thấy có rất nhiều câu hỏi và quan tâm từ hành khách, khách hàng gửi đến cho chúng tôi.
 • Nhằm đảm báo cho khách hàng được di chuyển trên quảng đường dài, đi xe ô tô du lịch thoải mái nhất. Công ty chúng tôi luôn có các bước kiểm tra và vệ sinh xe tốt nhất trước khi sử dụng xe đưa đón quý khách.
 • Thuê xe Ninh Thuận là công ty cho thuê xe du lịch tại Thành phố Phan Rang, một địa phương giàu tiềm năng về du lịch biển, với các bãi biển đẹp như: Bình Sơn, Ninh Chữ, Cà Ná , Bình Tiên, Bình Hưng… Ngoài ra, còn có vịnh Vĩnh Hy hoang sơ với rạn san hô nhiều màu sắc. bên cạnh đó, Ninh Thuận còn là tỉnh có nên văn hóa chăm sâu sắc với nhiều truyền thống đặc trưng đậm đà bản sắc được thể hiện qua các làng nghề Dệt Mỹ Nghiệp, Gốm Bàu Trúc đặc biệt là Tháp Po Klong Gia rai, biểu tượng của người chăm tại Ninh Thuận.

CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH PHAN RANG NINH THUẬN
LIÊN HỆ THUÊ XE PHAN RANG

dichvuthuexedulichphanrangninhthuan.300

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN T.V.N GROUP

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4500627163 do Sở KHĐT tỉnh Ninh Thuận cấp

Địa chỉ: 130 đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

Hotline: 0986 61 71 72

Email: truongvietvu2102@gmail.com

Website: www.thuexephanrang.com

DMCA.com Protection Status

GIỜ LÀM VIỆC

Sáng: 7h đến 12h 00 phút

Chiều: 14h đến 21h 00 phút

ĐẶT THUÊ XE NGAY - 0986 61 71 72

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

© Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển T.V.N Group                       Design by Thiết Kế Web Ninh Thuận

1
Bạn cần hỗ trợ?